Opleidingenoverzicht

Tango van de ikken: Voice Dialogue in relaties

Bindingspatronen

In deze 3-daagse module besteden we aandacht aan het werken met Voice Dialogue in relaties: je leert met behulp met de theorie van de bindingspatronen te kijken wat positief en negatief gebeurt in relaties en je leert het toe te passen in coaching (individueel en relatie). Ook besteden we aandacht aan het werken met Archetypen, zoals de Patriarch, de Matriarch, Aphrodite etc.

Met Voice Dialogue kan je op een heel nieuwe manier naar relaties kijken: je neemt je ikken immers mee in je relatie met de ander. We gaan dieper in op de interactie van de ikken in de (intieme) relatie en er wordt verduidelijkt welke subpersonen daarin een rol spelen, ook wordt uitgelegd waarom je zo kwetsbaar in deze interactie bent en hoe jij (of je cliënt) dat kunt hanteren. Naast de theorie van Voice Dialogue komen ook andere hedendaagse theorieën en inzichten aan bod m.b.t. het thema – waaronder die van Bowlby (Hechtingstheorie, bindingsangst en verlatingsangst), Sue Johnson en Brené Brown. We maken een vertaalslag van deze theorieën naar de Voice Dialogue methodiek.

Daarnaast besteden we ook aandacht aan Archetypische subpersonen, dit zijn eeuwenoude stemmen die nog steeds in ieder van ons doorklinken. Zoals je 'Innerlijke Patriarch', je 'Innerlijke Matriarch' en Aphrodite. Je leert deze archetypen te herkennen bij je cliënt en jezelf. En hoe je deze kanten kunt faciliteren.

Dit is module 2 van de complete opleiding Ervaringsgericht werken met Voice Dialogue in coaching en training.

Voor meer informatie en aanmelding, zie B.E.E.R. Collewijn/Mulder opleidingen.

  • Start opleiding 17 jun 2019
  • Duur opleiding 3 dagen
  • Docent(en) Berry Collewijn, Lex Mulder
  • Instituut B.E.E.R. Collewijn/Mulder opleidingen
  • Vooropleiding HBO
  • Prijs € 795,00

Gerelateerde onderwerpen