Opleidingenoverzicht

Opleiding Organisatiecoach

Post-HBO tot organisatiecoach

In deze jaaropleiding komen drie dimensies van veranderingswerk op een onderling samenhangende wijze aan de orde: het individu, de groep en de organisatie. Bij elk van die dimensies wordt vervolgens op evenwichtige wijze aandacht besteed aan de (inter)menselijke kant en de organisatorische & bestuurlijke context.

Je leert complexe vraagstukken in de organisatiecontext vanuit verschillende optieken te onderzoeken, hierdoor snel de onderliggende kernthema’s te achterhalen en vervolgens succesvol te interveniëren. Elke module vormt een afgebakend geheel en kan ook afzonderlijk worden gevolgd. De gehele jaaropleiding kan bij elke module worden gestart.

De jaaropleiding tot organisatiecoach bestaat uit 3 modules:

Module 1:  Individueel coachen van hoger management

Module 2:  Coachen van teams

Module 3:  Coachen van veranderprocessen in organisaties

Elke module vormt een inhoudelijk en procesmatig afgebakend geheel en kan afzonderlijk worden gevolgd.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze opleiding is geschikt voor leergierige managers, trainers, coaches en adviseurs met de nodige basis en praktische ervaring die hun repertoire binnen de organisatiecontext willen uitbreiden, meer complexiteit zoeken en hun eigen persoonlijke interventiekracht willen versterken. Belangrijk is verder dat de deelnemer graag ervaringsgericht leert en gemotiveerd is om nieuwe inzichten en vaardigheden direct in de eigen werkcontext toe te passen. Om deze redenen is bewust gekozen voor een masterclass met een beperkte groep van maximaal 12 deelnemers met verschillende achtergronden.

De opleiding is geaccrediteerd door het CPION op Post-HBO niveau.

Voor meer informatie en aanmelding, zie TFC Trainers Academie.

  • Start opleiding 12 okt 2018
  • Duur opleiding 1 jaar
  • Docent(en) Rob Hogewoning
  • Instituut Balansgroep
  • Vooropleiding hbo + intakegesprek
  • Prijs € 5.400,00

Gerelateerde onderwerpen