Opleidingenoverzicht

Opleiding De Maskermaker

Systemisch werken/lichaamswerk

Deze opleiding is een vervolg op de opleiding Systemisch Werken.
Je leert hoe mensen hun maskers maken en hoe verschillende maskerstructuren een eigenheid hebben in het bewonen van het lichaam en in hun energiehuishouding.
Deze opleiding werkt vanuit drie invalshoeken: systemisch werken, lichaamswerk en energetisch werk. Naast diagnostische invalshoeken leer je in deze opleiding welke interventies bij de specifieke maskers effectief en helend zijn. Het doel is de mogelijkheden van de begeleider te verruimen om thematieken bij de cliënt te herkennen en daar gericht op in te spelen.
Belangrijke aandachtspunten binnen de opleiding zijn:
• de maskerstructuren, hun specifieke energieën, schaduwwerk en lijfelijke representatie, levensthema's
• systemische dynamieken, de betekenis van hun specifieke bindingen en taak
• lichaamswerk, energetisch werk
• mannelijke en vrouwelijke energie, overdracht en tegenoverdracht
• de vorm en de essentie van de maskerstructuren

Doelgroep
Cursisten die de opleiding Systemisch Werken hebben afgerond. Professionals die zich binnen hun vakgebied als trainer, therapeut of begeleider verder willen ontwikkelen en bekwamen in het toepassen van diagnostiek en het plaatsen van lichaamsgerichte en systemische interventies.
Met nieuwe cursisten die elders opleidingen gevolgd hebben en die willen instromen in deze vervolgopleiding wordt een instroomgesprek gevoerd. Dit gesprek heeft tot doel om de mate van aansluiting op de gewenste vervolgopleiding te onderzoeken.

Inhoud
In deze opleiding wordt de beweging van de incarnatie als rode draad gevolgd in hoe de verschillende maskerstructuren zich ontwikkelen. In tweedaagse blokken wordt gewerkt rondom de verschillende maskers, de verbinding tussen de systemische maskerprincipes en het lichaamswerk, ondersteund door het werken met energie, adem en stem. Je leert om binnen systemisch werk het eigen lichaam als instrument te hanteren en om bij de cliënt lichaamskenmerken op basis van de maskerstructuren te herkennen. Je leert welke maskerkwaliteiten -zowel in jezelf als in de ander - in de schaduw, in het onbewuste blijven en hoe deze als krachtbronnen te gebruiken.


Onderwerpen die aan de orde komen:
• het lichaam als spiegel: maskerstructuur diagnose en actie
• het lichaam als poort van de ziel: de manier waarop het lichaam bewoond wordt
• plek en het versterken van grounding
• ontwikkelingspsychologie, liefdeskwetsuur en polariteit
• systemische dynamieken en loyaliteit aan het systeem van herkomst
• fysieke en energetische kenmerken van de maskerstructuren
• emotie, cognitie en gedrag van de verschillende maskerstructuren
• uitreiken/hechting, rouw in relatie tot bonding
• geven en nemen en het werken met de ademhaling
• 'er zijn' gekoppeld aan oefeningen met de stem
• maskers en dynamieken, overdracht en tegenoverdracht
• de principes van de mannelijke en vrouwelijke energie
• patronen van maskerstructuren in de relatie
• maskers en hun levensthema's
• verraad en verlangen in de relatie

Werkwijze
Theorie en praktijk wisselen elkaar af. Persoonlijke inbreng van cursisten met vragen over de eigen werkwijze en terugkoppeling van de oefenstof in de praktijk is een voorwaarde. De opleiding duurt 15 dagen en is onderverdeeld in twee- en driedaagse lesblokken. 's Ochtends ligt het accent op lichaams-, energetisch-, adem- en stemwerk; 's middags is er ruimte voor opstellingen rond eigen thema's en het zelfstandig werken met opstellingen vanuit eigen supervisievragen.

Intervisie
Samenwerken en oefenen in intervisiegroepen - tussen de opleidingsblokken door - is noodzakelijk.

Toetsing
Om in aanmerking te komen voor een certificaat zal een toetsing plaatsvinden. Getoetst wordt op de volgende onderdelen:
A. Deelname aan tenminste 14 volledige cursusdagen en bestudering van het lesmateriaal.
B. Schriftelijke weergave van de eigen lijfthema's aan de hand van de karakterstructuren.
C. Het neerzetten van een constellatie met aandacht voor lichaamswerk.
D. Samenwerking en oefening in intervisiegroepen.


Studiepunten
Deze opleiding is geaccrediteerd door de Stichting Keurmerk Beroepsscholingen (SKB) en de Nederlandse Beroepsvereniging voor Hypnotherapeuten (NBVH).
 

De dagen starten om 10.00 uur en eindigen om circa 17.00 uur. Op 12, 13 en 14 mei starten we om 9.30 uur en eindigen om circa 16.30 uur. Op de testingdagen starten we om 9.00 uur en eindigen om circa 17.00 uur.

Voor meer informatie en aanmelding, zie Phoenix Opleidingen.

 

  • Start opleiding 28 aug 2019
  • Duur opleiding 15 dagen
  • Docent(en) Morten Hjort, Wietske Jansen Schoonhoven
  • Instituut Phoenix Opleidingen
  • Vooropleiding Opleiding Systemisch Werken of vergelijkbaar + instroomgesprek
  • Prijs € 3.650,00

Gerelateerde onderwerpen