Opleidingenoverzicht

Opleiding Systemisch Werken

Ons leven kent van jongs af aan vele systemen. Wij mensen komen voort uit onze huizen van herkomst: de familiesystemen van onze vader en moeder en de verbinding tussen die systemen. Wij groeien op en ontwikkelen ons in systemen met onze opvoeders, onze schoolklas, een team, een vereniging en weer later werken wij in systemen, zoals in organisaties. Wij leren en ontwikkelen ons binnen die systemische context. Wanneer problemen van individuen, groepen en organisaties hun oorsprong vinden op dit systemisch niveau, zijn interventies op psychologisch niveau niet toereikend en soms zelfs demotiverend en frustrerend. Systemisch werken heeft tot doel de verborgen belemmeringen zichtbaar te maken. Iedereen heeft een plek in het systeem, er is sprake van een ordening. Het op diep niveau leren kennen van de eigen plek en de positie die anderen daarin innemen, geeft ruimte voor acceptatie en zingeving.

Doelgroep
Cursisten die de driejarige opleiding in Professionele Communicatie hebben afgerond en zich binnen hun vakgebied als trainer, therapeut of (bege)leider verder willen ontwikkelen en bekwamen in het Systemisch Werken. Met nieuwe cursisten die elders opleidingen gevolgd hebben en die willen instromen in deze vervolgopleiding wordt een instroomgesprek gevoerd. Dit gesprek heeft tot doel om de mate van aansluiting op de gewenste vervolgopleiding te onderzoeken.

Doel
Deze opleiding is een introductie in Systemisch Werken en de veelzijdigheid daarvan. Hierin komen begrippen als contact en contract, grens, binnen en buiten, wat is van mij en wat niet, uitvoerig aan bod. Je leert werken met een genogram, het belang van een openingsinterview en de vragen die nodig zijn om systemisch te kunnen werken.

Inhoud

Aan bod komen o.a. formats van familieopstellingen, systemische verstrikking, diagnostiek, ethiek en beroepshouding, en thema's en onderwerpen als:

• Werkvormen en methodes
• Werken met symbolen
• Wordings
• Beweging initiëren
• Doorbreken van trance
• Uitreiken

Werkwijze
Theorie en praktijk wisselen elkaar af. Van persoonlijke inbreng van cursisten wordt gebruik gemaakt.

Intervisie
Samenwerking en oefenen in intervisiegroepen - tussen de opleidingsblokken door - is noodzakelijk.

Toetsing
Om in aanmerking te komen voor een certificaat zal toetsing plaatsvinden.

Studiepunten
Deze opleiding is geaccrediteerd door de Stichting Keurmerk Beroepsscholingen (SKB), de Nederlandse Orde van Beroepscoaches (NOBCO), Nederlandse Beroepsvereniging voor Hypnotherapeuten (NBVH), de Landelijke Vereniging Psychosociaal Werkenden (LVPW) en de Vereniging voor Haptotherapeuten (VVH).

Werktijden en data
De dagen starten om 10.00 uur en eindigen om circa 17.00 uur. Houd rekening met het feit dat opleidingsdagen ook in vakanties gepland kunnen zijn.

Voor meer informatie en inschrijving, zie Phoenix Opleidingen.

 

 

 

 

  • Start opleiding 15 jan 2020
  • Duur opleiding 5 maanden
  • Docent(en) Mariët van Cooten, Stefan Woudenberg
  • Instituut Phoenix Opleidingen
  • Vooropleiding Opleiding in Professionele Communicatie of vergelijkbaar + instroomgesprek
  • Prijs € 3.650,00

Gerelateerde onderwerpen