Opleidingenoverzicht

Opleiding Professionele coaching

 

Coachen is een begeleidingsvorm gericht op het versterken van het leervermogen van organisaties, teams en individuen. Het leren vormgeven aan deze leerbehoeften staat in deze opleiding centraal. Leren in een individuele aangelegenheid die pas in interactie betekenis krijgt en tot uiting komt. Zo wordt elk leerproces duurzaam en continu. Een professsioneel coach is in staat de condities voor een optimaal coachgesprek in verschillende omstandigheden en met verschillende typen coachees te creëren, zowel met individuen als met teams. Je moet je persoonlijke stijl benutten om in korte tijd, in diverse omstandigheden, verschillende typen persoonlijkheden vertrouwd en gefocust te kunnen coachen. Daarbij vormen de 5 Kritieke Succesfactoren (KSF's) het kader om te coachen.

Binnen de opleiding Professionele Coaching ga je zowel in op individuele coaching als op teamcoaching. Eerst leer je door middel van de Functionele Analyse de wisselwerking tussen de coachee en de context in kaart te brengen en het effect daarvan op de coachvraag. Vervolgens focus je je steeds op een andere laag van de ijsberg. Na het mini-ontwikkelassessment, waar je aantoonbaar blijk geeft van de diverse St!R- en NOBCO-competenties van de Individuele Coach, ga je je richten op Teamcoaching. Daar ligt de nadruk op het leervermogen van het team en de mate waarin een team in staat is eigenaarschap te nemen over het eigen leerproces. Je leert patronen te herkennen, het gesprek in het team te houden en conflicten te ont-persoonlijken. 

Coach Boulevard biedt relevante theoretische kaders en je krijgt feedback op jouw persoonlijke stijl, waardoor je steeds gerichter op je persoonlijke en professionele kracht kunt gaan vertrouwen, je jouw professionele ruimte vergroot en je handelingsverlegenheid verkleint.

De post-hbo-erkende opleiding Professionele Coaching is ook St!R, NOBCO en CEDEO-erkend.

Voor meer informatie en aanmelding, zie Coach Boulevard.

  • Start opleiding 26 jun 2019
  • Duur opleiding 11 dagen
  • Docent(en) Docenten Coach Boulevard
  • Instituut Coach Boulevard
  • Vooropleiding HBO werk- en denkniveau
  • Prijs € 5.795,00

Gerelateerde onderwerpen