Opleidingenoverzicht

Opleiding tot Bezielingscoach | groep 21

Bezieling in leven, werk en relaties

Deze door Cpion/Stichting Post HBO Nederland geaccrediteerde vakopleiding is een sprankelende, inspirerende en speelse vakopleiding. Deze coachopleiding is gebaseerd op dertig jaar praktische coachervaring en vijfendertig jaar opleidingservaring. Ook de uitdagende en complexe relatiecoaching vormt een onderdeel van de opleiding, omdat vele levens- en loopbaan-vraagstukken regelmatig blijken samen te hangen met relatievraagstukken, in de werksituatie of in de privésituatie. Daarmee is deze opleiding een zeer breed geoutilleerde opleiding, met veel praktische en snelwerkende coachinstrumenten en coachmethodieken.
Deze vakopleiding heeft een naam die verwijst naar bezieling, het luisteren naar je ziel en het leven vanuit je ziel. Dat streven wordt belangrijk gevonden.

Vele leer-, helings-, keuze- en bewustwordingsprocessen in het leven vinden juist plaats in de relationele sfeer, zowel in de professionele context (arbeidsverhoudingen in organisaties) als in privé-situaties. Levenscoaching, loopbaancoaching en relatiecoaching horen daarom bij elkaar. Bezieling in het leven betekent ook bezieling in relaties en bezieling in het werk, namelijk werken in de lijn van je levensmissie.

Voor wie?

Het gaat om een compacte en intensieve opleiding voor hen, die minimaal hbo-niveau hebben en ook de nodige mensbegeleidingstalenten al (soms net onder de oppervlakte) met zich meedragen. Mensen dus, die de methodieken en het juiste gebruik ervan zich snel eigen kunnen maken. Belangrijk is daarom het oriënterende gesprek, waarin van beide kanten wordt bekeken of het volgen van deze opleiding de juiste keuze is of niet.

Voor coaches die al een coachopleiding hebben gevolgd, is de opleiding een verrassende en verfrissende masterclass, omdat je ook leert te coachen op een methodiek onafhankelijke manier. Je wordt steeds meer de coach die je in wezen en diep van binnen bent, mede doordat er aandacht wordt besteed aan de diepere ziel-talenten, die je soms nog onbewust, met je meedraagt!

Zij die voor het eerst een coachopleiding gaan volgen, vallen, mits zij worden toegelaten, als het ware met hun neus in de boter: een opleiding met speelsheid, diepgang, ernst waar nodig en luchtigheid waar mogelijk. Bijna ongemerkt raak je thuis in het vak en de wereld van coachen. De coach die deze opleiding heeft afgerond, staat met zelfvertrouwen en kracht in zijn beroepsuitoefening.

De opleiders

Opleiders zijn mensen die hun sporen hebben verdiend op het gebied van coaching of relatiecoaching: Anne ter Berg (tevens supervisor), Annemieke Rozemond, Annette Nobuntu Mul, Christel Naus, Joost Crasborn, Marjon Wijsman, Mieke Bouma, Rob Hessels (tevens supervisor), Roel Wink, Saskia Teppema en uiteraard Adriaan Hoogendijk, die zelf 10 dagdelen van de opleiding verzorgt.

Voor meer informatie en aanmelding, zie Hoogendijk coaching en opleiding.

  • Start opleiding 8 nov 2019
  • Duur opleiding zes maanden
  • Docent(en) Docententeam Hoogendijk Opleiding en coaching
  • Instituut Hoogendijk Opleiding en coaching
  • Vooropleiding Toelatingsgesprek
  • Prijs € 6.450,00

Gerelateerde onderwerpen