Nieuwsoverzicht

Veel werkplezier ondanks hoge werkdruk

Nederlandse werknemers die een hoge werkdruk ervaren, zijn juist positief over hun werk en hebben meer plezier in hun werk dan collega’s of andere werknemers, zo blijkt uit een studie van onderzoeksbureau Flycatcher. Werkplezier blijkt nauwelijks samen te hangen met werkdruk, maar juist met uitdaging en afwisseling in het werk.

Een hoge werkdruk is voor veel mensen dagelijkse praktijk. Sinds 2012 (het eerste jaar waarin het onderzoek werd gehouden) is de werkdruk in alle sectoren onverminderd hoog, maar specifiek in het onderwijs en in de zorg. Bijna de helft van de werknemers heeft vaak te maken met piekbelastingen. Voor ruim 10% van de respondenten zijn zorgen over achterstanden en een opgejaagd gevoel op het werk aan de orde van de dag.

Zorg en onderwijs
Het onderzoek Flycatcher, dat in oktober 2016 voor het vijfde achtereenvolgende jaar is uitgevoerd onder een representatieve groep van 1200 Nederlandse werknemers, laat zien dat werkdruk nauwelijks van invloed is op het werkplezier. Uit de resultaten blijkt dat juist groepen die een hoge werkdruk ervaren veel plezier hebben in hun werk. Zo ervaren medewerkers in de zorg en in het onderwijs de hoogste werkdruk van alle sectoren, maar ook het meeste werkplezier. Dit komt vooral doordat 90% van de medewerkers in deze sectoren hun werk nuttig en zinvol vindt.

Leidinggevenden
Leidinggevenden ervaren meer werkdruk dan niet-leidinggevenden, maar zijn daarnaast aanmerkelijk positiever over vrijwel alle andere aspecten van hun werk, zoals de interne communicatie, uitdaging, ontwikkelmogelijkheden, samenwerking. Ze hebben dan ook meer plezier in het werk dan collega’s zonder leidinggevende functie, ondanks de hoge werkdruk.

Uitdagen
Werkplezier lijkt nauwelijks beïnvloed te worden door negatieve (stress)factoren als werkdruk, maar vooral door positieve factoren die energie geven. De meest bepalende factor voor het werkplezier is de mate van uitdaging: medewerkers die onder hun niveau werken, hebben aanzienlijk minder plezier in het werk. Ook moeten werkenden regelmatig geprikkeld worden door nieuwe uitdagingen om hun werk met plezier te kunnen blijven doen.

Communicatie
Is een hoge werkdruk dan geen probleem? Toch wel. Uit onderzoeksdata van de afgelopen vijf jaar blijkt een hoge ervaren werkdruk te leiden tot cynisch gedrag. Dit kan op termijn leiden tot minder plezier, minder betrokkenheid en uiteindelijk vertrek of verzuim. De oplossing hoeft echter niet altijd te liggen in het verlagen van de werkdruk. Het blijkt namelijk dat vooral met goede communicatie het cynische gedrag vermeden kan worden.

Bron: www.flycatcher.eu/nld/over-flycatcher/on-the-fly/veel-werkplezier-in-nederland-ondanks-hoge-werkdruk

Meer lezen over stress op het werk op Coachlink kan hier. Of liever over werkplezier?  

  • Datum 10 jan 2017

Gerelateerde onderwerpen