Nieuwsoverzicht

Eerste post-hbo opleiding voor coaching rondom kanker

Met de accreditatie van haar opleiding ‘Excellente Coach rondom Kanker’ biedt de Academie CRK de eerste post-hbo opleiding in Nederland voor coaching rondom kanker. Naast de volledige opleiding biedt het instituut losse modules aan voor coaches die zich naar behoefte en in eigen tempo willen verdiepen in specifieke thema’s.

De Academie CRK is opgezet door Coaching rondom kanker, een landelijk netwerk van ervaren professionals en experts op het gebied van coaching en hulpverlening. Door de kwaliteit van coaching rondom kanker verder te ontwikkelen, wil de organisatie de kwaliteit van leven voor de patiënt en de omgeving optimaliseren. Met de accreditatie van de opleiding zet Coaching rondom Kanker een belangrijke stap in de professionalisering van coaching van patiënten en naasten.

Excellente Coach rondom Kanker
De volledige post-hbo opleiding leidt op tot het beroepsprofiel Excellente Coach rondom Kanker. De opleiding start twee keer per jaar. De groep bestaat uit maximaal 12 studenten om optimale interactie en aandacht van docenten te waarborgen. De praktijkfase wordt vormgegeven rond zeven modules. De basismodule gaat in op het beroepsprofiel en op de visie, namelijk coachen vanuit levenskunst. De volgende zes modules zijn gebaseerd op de meest gestelde vragen van mensen die kanker hebben (gehad) in de praktijk en gaan over de thema’s vermoeidheid, angst, zelfbeeld, relaties, zingeving en werk. Coaches die niet de volledige opleiding willen doorlopen, maar zich wel willen verdiepen in specifieke thema’s kunnen één of enkele modules naar keuze volgen.

Warm hart en rechte rug
Een goede coach is in de visie van de Academie CRK ‘een coach met een warm hart en een rechte rug’, aldus directeur Inge Hidding. ‘Dat wil zeggen een coach die in staat is een warme werkrelatie op te bouwen en die tegelijkertijd professioneel om kan gaan met lijden en spanningen als gevolg van kanker of van de behandelingen. Vrijwel iedere coach is in zijn eigen leven meer of minder met kanker geconfronteerd en heeft zich een beeld gevormd van de impact die kanker kan hebben. Een goede coach weet dat zelfkennis voorafgaat aan vakkennis en zal deze eigen ervaringen, beelden, overtuigingen en oordelen rondom kanker in een veilige omgeving bewust willen onderzoeken in relatie tot zijn of haar competenties. Daarnaast zal de coach kennis en ervaring op willen doen rond de specifieke vragen die cliënten hebben. Onze opleiding sluit hierbij aan.’

Lees meer over coaching bij kanker op Coachlink.