Nieuwsoverzicht

Uitkomsten NOBCO-onderzoek naar samenstelling Nederlandse coachmarkt

De Nederlandse Orde van Beroepscoaches (NOBCO) heeft een benchmarkonderzoek gedaan naar de samenstelling van de Nederlandse coachmarkt. Aan de benchmark hebben ruim 1.200 beroepscoaches deelgenomen. De uitslagen zijn interessant, voor NOBCO-coaches, maar ook zeker voor hen die niet zijn aangesloten bij de Orde.

Het onderzoek inventariseerde onder andere de top 5 van coachvragen. Deze bestaat voornamelijk uit werkgerelateerde thema’s. Het is dan ook vaak de werkgever die de coaching financiert, al is dit bij de cliënten van NOBCO-coaches vaker het geval dan bij de cliënten van de overige coaches. Beroepscoaches nemen hun vak serieus, zijn vrijwel altijd hoogopgeleid en doen regelmatig aan supervisie & intervisie. De NOBCO-coaches doen het op deze gebieden iets beter dan de overige coaches. De tarieven van NOBCO-coaches zijn bijna 10% hoger dan die van andere coaches en ze bieden net iets langere coachtrajecten met meer contactmomenten. NOBCO-coaches zijn ook vaker als zelfstandige actief en vaker fulltime bezig met coachen.

Top 5 coachvragen
In de top vijf van coachvragen staan maar liefst vier werkgerelateerde thema’s. Maar de lijst wordt bij beide soorten coaches aangevoerd door een persoonlijk thema, namelijk ‘zelfontplooiing’.

Top CoachesNOBCO-coaches
1 Zelfontplooiing Zelfontplooiing
2 Werk-privébalans Werk-privébalans
3 Samenwerken met collega's Samenwerken met collega's
4 Loopbaan/carrière Loopbaan/carrière
5 Stress/Burn-out Leiderschaps- of managementontwikkeling

Dienstverlening
Bij de NOBCO-coaches is de gemiddelde tijdsduur van een coachsessie (86 minuten) en het aantal sessies (7) per coachtraject ongeveer gelijk aan de sessieduur en het aantal sessies die de overige coaches aanbieden. Gemiddeld zien deze coaches een cliënt eens per 2,5 weken. De trajecten van de NOBCO-coaches duren gemiddeld iets langer. Naast face-to-face bijeenkomsten onderhoudt zo'n 33% van de coaches ook via de telefoon en e-mailcontact met cliënten.

 CoachesNOBCO-coaches
Tijdsduur coachsessie 83 minuten per sessie 86 minuten per sessie
Aantal sessies in een traject 6,5 sessies per traject 7 sessies per traject
Looptijd van een traject 17,5 weken 19 weken
Soort contact naast f2f e-mail: 37%, telefoon: 30% e-mail: 38%, telefoon: 33%

Tarieven
Een derde van de cliënten betaalt de factuur voor de coaching zelf, dit aantal ligt lager bij de cliënten van de NOBCO-coaches (een kwart), bij deze cliënten neemt de werkgever vaker de factuur voor zijn rekening. De zakelijke tarieven liggen ongeveer 30% hoger dan de tarieven voor particulieren. Let op: het gaat hier om een gemiddelde, de hoogte van het tarief kan afhangen van verschillende aspecten, zoals de opleiding, ervaring en accreditaties van de coach, type coachvraag, niveau doelgroep etc.

 CoachesNOBCO-coaches
Wie betaalt de rekening

Cliënten zelf: 32%
Werkgever: 51%

Cliënten zelf: 24%
Werkgever: 64%
Uurtarief zakelijke klanten € 120,- p/u (ex. BTW) € 129,- p/u (ex. BTW)
Uurtarief particulieren € 84,- p/u (incl. BTW) € 86,- p/u (incl. BTW)

Kenmerken van de coach
Een overgroot deel van alle coaches is hoogopgeleid, dat wil zeggen HBO of hoger (96%). Tevens is een groot deel van de coaches van het vrouwelijk geslacht (3/4). Onder de NOBCO coaches zijn ook veel vrouwen (2/3) maar hier zijn de mannen relatief wel beter vertegenwoordigd (1/3).

Scholing van coaches
Een zeer grote meerderheid van de coaches heeft een coachopleiding gevolgd en heeft in de afgelopen 12 maanden intervisie gevolgd. Tevens heeft een ruime meerderheid in deze periode supervisie gehad.

Bedrijfsvoering
Een grote meerderheid van de coaches werkt zelfstandig vanuit een eigen onderneming, hier zit een klein verschil tussen de NOBCO coaches (75%) en de overige coaches (70%). Echter, slechts 33% de coaches werkt fulltime als coach. Bij de NOBO coaches ligt dit iets hoger (38%).

Deze benchmark is uitgevoerd met behulp van de NOBCO Coaching Monitor (www.coachingmonitor.nl). De benchmark wordt mede mogelijk gemaakt door Tijdschrift voor Coaching, Coachlink, het Coachhuis en diverse EQA Coachopleidingen.
 

Bekijk alle benchmarkesultaten 2016 op: www.nobco.nl/benchmark

 

  • Datum 08 jun 2016

Gerelateerde onderwerpen