Nieuwsoverzicht

Risico op burn-out door keuze tussen snelheid en kwaliteit

Bij een burn-out zijn vooral de eisen van het management en de sfeer op de werkvloer bepalend. Dat blijkt uit een onderzoek van wetenschappers aan de Universiteit Leuven. Leeftijd, geslacht of opleiding blijken nauwelijks een impact te hebben op het risico op burn-out. Ook de invloed van de sector waarin iemand werkzaam is, blijft volgens de wetenschappers relatief beperkt.

‘Wanneer een werkgever aan zijn medewerkers onredelijke taken oplegt, nemen de risico’s op een burn-out snel toe’, zegt onderzoeksleider Lode Godderis, professor arbeidsgeneeskunde. Vooral de keuze tussen snelheid en kwaliteit kunnen volgens hem tot zware frustraties leiden. Volgens Godderis willen werknemers vaak kwalitatieve arbeid afleveren, maar komen ze door scherpe deadlines onder een tijdsdruk die hen verplicht om vooral snel te werken, ook al moet daarbij aan degelijkheid worden ingeboet. Dat dilemma veroorzaakt volgens hem een enorme stress.

Positieve omgeving
‘Wanneer aan de werknemer daarentegen een grotere autonomie wordt geboden en er een positieve werkvloer met een grote collegialiteit en voldoende doorgroeimogelijkheden kan worden gecreëerd, zullen de meeste werknemers de werksfeer aangenaam vinden en wordt het risico op stress gevoelig kleiner’, zegt Godderis.

Het management kan volgens hem voor deze factoren een positieve omgeving helpen creëren en daarmee het verlies aan productiviteit door burn-out verminderen. Godderis wijst er wel op dat veertigers extra gevoelig blijken voor het probleem. Die leeftijdsgroep moet volgens Godderis vele verantwoordelijken en ambities proberen te combineren en voor hen is het moeilijker een goede balans te vinden. Deze categorie werknemers staat immers vaak op het toppunt van zijn carrière, maar heeft op het thuisfront dikwijls ook nog de verantwoordelijkheid over jongere kinderen. Bovendien zorgen zij in sommige gevallen ook voor hulpbehoevende ouders.

Bron: nl.express.live

  • Datum 10 mrt 2016

Gerelateerde onderwerpen