Nieuwsoverzicht

Vers van de pers

Bijblijven bij de ontwikkelingen op je vakgebied of op zoek naar nieuwe inspiratie? Er zijn weer veel nieuwe boeken verschenen op het gebied van coaching en persoonlijke ontwikkeling. We hebben een selectie gemaakt van tien interessante titels, waarvan een deel integraal te lezen is in Coachlink en die alle te koop zijn in de Coachlinkwebshop.

Met deze keer:

PCAnneke Dekkers, Karin de Galan,Provocatief coachen
Paperback, 269 blz., € 24,99, ISBN: 9789462720466

Word je ook weleens moe van klanten die maar niet in beweging willen komen? Vraag je je af of er niet een andere, vrolijkere manier is om je klant te helpen? Dan is dit boek echt wat voor jou. Ontdek de kracht van provocatief coachen: een speelse aanpak waarmee je het beste uit je klant haalt.

Provocatief coachen is een methode waarmee je de klant met humor en warmte uitdaagt. Het is heel anders dan de traditionele coachingsaanpak. Niks goed luisteren, doorvragen en samenvatten, maar direct ingaan op wat iemand zegt op een onverwachte manier. Je verrast en verwart, overdrijft het probleem en komt met absurde oplossingen. En dat is nog effectief ook.Door je vrolijke provocaties reageert je klant oprecht. Jullie komen samen sneller tot de kern van het probleem. Het resultaat is dat je klant meer daadkracht toont en realistischer naar zichzelf kijkt.

Dit handboek leert je hoe je provocatief coachen effectief inzet tijdens coachingstrajecten. Met 18 uitgewerkte technieken en fragmenten van echte coachingsgesprekken zie je hóe het werkt en dàt het werkt.

HoustonRozemarijn Dols, Houston, we’ve got a problem. Leiderschapslessen uit films
Paperback & gratis e-book, 174 blz., € 22,50, ISBN: 9789024403868

<lees de complete inhoud van dit boek in Coachlink>

‘Houston, we’ve got a problem’ Deze uitspraak van de commandant van de Apollo 13-missie is wereldberoemd geworden. De missie wordt beschouwd als een ‘succesvolle mislukking’. Een mislukking omdat het primaire doel – landen op de maan – niet werd gehaald. Succesvol omdat er fenomenaal teamwork ten grondslag lag aan het redden van de crew. De film die over deze missie werd gemaakt, laat een nauwgezette reconstructie zien van de rampvlucht, het teamwork en het leiderschap van commandant Jim Lovell.
Films, documentaires en series bieden vele ervaringen en inzichten die de ontwikkeling van leiderschap kunnen versterken. Het zijn bijzonder krachtige middelen om leiders op een toegankelijke en tegelijkertijd indringende manier te confronteren met hun rolmodellen. Ze inspireren en geven veel gespreksstof over wat effectief leiderschap en teamwork is en wat juist niet.
Aan de hand van vele films en zeven thema’s passeert in dit boek een keur aan leiders de revue. Centraal staat steeds de vraag wat we van deze rolmodellen kunnen leren voor de managementpraktijk. Bij elke filmbespreking wordt de relevantie van de film vanuit het perspectief van leiderschap aangegeven en aangevuld met een (leiderschaps) model of psychologische inzichten. Reflectievragen, leestips en een verwijzing naar kernfragmenten maken de besprekingen compleet.

VKBea Engelmann, Werkboek veerkracht ontwikkelen
Paperback & gratis e-book, 188 blz., € 29,95, ISBN: 9789024403837

<lees de complete inhoud van dit boek in Coachlink>

Veerkracht is de vaardigheid om in belastende situaties de juiste paraplu op zak te hebben. En dat een heel leven lang!
In onze dynamische wereld is kunnen omgaan met verandering absolute noodzaak geworden. Er is veerkracht voor nodig om steeds opnieuw je draai te vinden en ondanks tegenslag weer door te gaan. Veerkrachtige mensen gaan ervan uit dat ze altijd weer zullen opstaan, omdat ze geloven in zichzelf, genieten van het leven, zich er niet onder willen laten krijgen. Ze weerstaan zelfs de sterkste storm.
Dit werkboek gaat uit van zeven wegen naar het versterken van veerkracht: zelfperceptie, levensvreugde, zelfeffectiviteit, zelfbeschikking, optimisme, coping en empathie. Aan de hand van uitleg van deze begrippen en 105 werkbladen met een keur aan oefeningen werkt de coachee aan het opbouwen van een positieve levensinstelling en een sterke persoonlijkheid. Een boek vol praktische en krachtige instrumenten voor coaches en andere professioneel begeleiders.

Watze HepkeDDDma, Een effectief team in drie dagdelen
Paperback en gratis e-book, 192 blz. € 22,50, ISBN 9789024404155

<lees de complete inhoud van dit boek in Coachlink>

Goed functionerende teams zijn de essentiële schakels in het succes van een organisatie.
We hebben allemaal weleens ervaren hoe inspirerend het kan zijn om samen te werken. Wanneer we worden gedreven door eenzelfde visie en ambitie en we concrete doelen voor ogen hebben. Wanneer sommige besluiten snel kunnen worden genomen en discussies fel en diepgaand kunnen zijn, juist omdat er een sfeer van waardering heerst.
In zo’n team stimuleren de teamleden elkaar en stijgen ze boven zichzelf uit. Maar vaak sluipen er allerlei verstoringen in het teamwerk. We kennen allemaal die vergaderingen waarbij we ons door de procedures en stukken heen worstelen, waar de energie weglekt en waar iedereen blij is als hij na de vergadering weer zijn eigen weg kan gaan.
Een effectief team in drie dagdelen biedt managers, coaches en teams een aanpak die praktisch en tegelijkertijd diepgaand is. Het concrete stappenplan helpt teams opener, eensgezinder en slagvaardiger te maken. Drie dagdelen, waarin het team gericht aan de slag gaat en vlot de lastige onderwerpen op tafel legt, zijn genoeg om een aanzienlijke verbetering in de samenwerking te realiseren.


NCToos van Huijgevoort, Gea Koren, Narratief coachen. De kracht van het zelfverhaal
Paperback & gratis e-book, 176 blz., € 22,50, ISBN: 9789024403547

<lees de complete inhoud van dit boek in Coachlink>

Er was eens… Zo begint ieder verhaal. En aan het einde hebben we het graag over lang en gelukkig leven. Maar wat daartussenin zit en wat dat precies betekent, verschilt per mens.
Narratief coachen is een proces waarin wetmatigheden van levens- en leerprocessen zijn te herkennen. De auteurs werken deze processen uit en verdiepen ze met leerstappen, geïllustreerd met voorbeelden uit de narratieve coachpraktijk. Ook wordt veel aandacht besteed aan narratieve methodieken zoals de zelfkennismethode (ZKM) en zelfsturend leren. Het doel van narratief coachen is dat de coachee zijn zelfverhaal bewust ter hand neemt en leert om dat wat hij met zijn leven wil om te zetten in vruchtbare daden. Het helpt coachees op een nieuwe manier te kijken naar zichzelf, de omgeving en hun uitdagingen.
Narratief coachen vraagt ook om het doordenken van de professie van de coach. Wat wordt in deze situatie van de coach gevraagd – niet alleen als mens, maar juist ook als vakmens? Waar voeg je als coach in, wat voeg je toe? Welke keuzes maak je als coach? Dit boek biedt de coach een schat aan mogelijkheden voor narratieve interventies.

TCCarla Schellings, Take care! Zelfzorg voor professioneel begeleiders
Paperback & gratis e-book, 180 blz., € 22,50, ISBN: 9789024403905

<lees de complete inhoud van dit boek in Coachlink>

Hoe blijf je gezond in werk waarin je zelf jouw belangrijkste instrument bent en dat veel emotiemanagement vraagt?
Of je nu werkt als psycholoog of therapeut, als coach of pedagoog, als supervisor of vertrouwenspersoon, als trainer of veranderaar; als professioneel begeleider werk je een groot deel van de dag met mensen. Je ondersteunt hen bij vragen over hun leven, psychische gezondheid of werk. Je hebt een hulpverlenende of begeleidende rol, waarin je je vooral richt op de ander.
Wanneer je als professioneel begeleider te weinig toekomt aan zelfzorg, kan dit gevolgen hebben voor de inhoud van je werk en voor jou als persoon. Zo kan je professionele houding eronder lijden, kan het moeilijker worden om heftige emoties te verdragen of kun je psychosomatische klachten krijgen. Juist daarom is het zo belangrijk dat je jezelf blijft onderhouden, door middel van zelfzorg.
In Take Care! wordt op een praktische manier uitgelegd hoe je jezelf als instrument scherp en helder houdt door zelfzorg. Zo kun je scherp en vitaal blijven in je werk- en privéleven én overbelasting en burn-out voorkomen.

TTJaco van der Schoor, Thijs Rijnbergen, Tools voor teams. De toolbox voor succesvolle samenwerking
Paperback, 207 blz., € 29,95, ISBN: 9789462201606

Teams zijn fantastisch, maar ze staan onder grote druk. Er moet meer gepresteerd worden, tegen lagere kosten en met minder mensen. Samenwerken is de sleutel tot succes. Maar waar samengewerkt wordt, ontstaan ook dikwijls problemen.
Veel teams, teammanagers en teamcoaches worstelen met tal van vragen:
- Hoe zet ik gedoe en onrust om in plezier en succes?
- Hoe bevorder ik de inbreng en effectiviteit van teamleden?
- Hoe zorg ik voor efficiënte en inspirerende vergaderingen?
- Hoe kunnen we besluiten nemen waar iedereen achter staat?
- Hoe houd ik alle teamleden betrokken en gemotiveerd?

Tools voor teams geeft je antwoorden en handvatten om je eigen teams succesvoller te maken, zonder daarvoor externen in te huren. Het biedt je inzicht in de 4 Dimensies die inspelen op ieder team. Dankzij de routekaart kies je de juiste interventie voor iedere situatie op het juiste moment. Tools voor teams bevat meer dan 50 concrete werkvormen en talloze praktische adviezen waarmee je als teamleider of teamcoach de tools in handen hebt om een topteam te maken!

AppelDonatus Thöne, Judith de Koeijer, Mirjam Speelmans, Appeltaart voor managers - Recepten om te coachen
Gebonden, 215 blz., € 27,50, ISBN 9789082434903

Elke manager zou moeten leren coachen. Wanneer je als manager niet leert coachen, valt er straks namelijk niets meer te managen!
Organisaties waarin verandering aan de orde van de dag is, flexibilisering van arbeid een vlucht neemt en medewerkers vragen om aandacht voor persoonlijke ontwikkeling, hebben baat bij coachende managers. Managers die niet alleen sturen, maar ook echt contact kunnen maken, de juiste vragen weten te stellen, luisteren en op die manier kunnen bijdragen aan het ontwikkelen van talent. Maar de meeste managers zijn niet opgeleid tot coach, terwijl ze wel graag snel en praktisch aan de slag willen.
En daar komt de appeltaart om de hoek kijken, ‘coachen op recept’, kan voorzien in deze behoefte. Het is gewoon net als met het bakken van een appeltaart….volg het recept en aan het eind heb je een taart (of een coaching gesprek dus). En naarmate je het vaker doet, wordt het resultaat steeds beter. Geen ingewikkelde theorieën dus, maar een overzichtelijk model met bijbehorende recepten, waarmee je direct aan de slag kunt.
Daarmee wordt de kennis van de coach beschikbaar gesteld aan jou als manager zonder dat je uren hoeft te studeren. Het enige dat van je wordt gevraagd is dat je leert spelen met de recepten en er je eigen draai aan geeft, passend bij de persoon met wie je in gesprek bent.

WVSaskia Tjepkema, Luc Verheijen, Joeri Kabalt, Waarderend veranderen. Appreciative Inquiry in de dagelijkse praktijk van managers
Paperback, 192 blz., € 24,95, ISBN: 9789462201019

Of het nu gaat om vernieuwingen die je vanuit je eigen visie aanzwengelt, verbeterideeën die uit je team op komen of processen die organisatiebreed worden ingezet: werken aan team- en organisatieontwikkeling is aan de orde van de dag in je werk als leidinggevende.
Appreciative Inquiry is een onderzoekende, op samenwerking en energie gerichte manier van werken aan verandering die de laatste jaren in Nederland en Vlaanderen steeds meer vaste grond onder de voeten krijgt. Deze benadering stelt je in staat met de betrokken medewerkers (en zelfs met klanten of andere externe partijen) te werken aan grotere en kleinere verandervragen op de werkvloer.
Waarderend veranderen is een praktijkgericht boek en bevat zowel theoretische achtergronden van Appreciative Inquiry als praktische handreikingen en actuele voorbeelden uit de praktijk.

  • Datum 24 feb 2016

Gerelateerde onderwerpen