Nieuwsoverzicht

Schrijf mee aan Coachlink Magazine 5: Leren

In mei verschijnt de vijfde editie van het Coachlink Magazine met het thema Leren. Coachlink Magazine is een tijdschrift voor en door coaches. Voor deze editie zijn we op zoek naar auteurs die een artikel willen aanleveren met het thema Leren.

Leren is het ontstaan of tot stand brengen van relatief duurzame veranderingen in kennis, houding en vaardigheden en/of het vermogen om te leren. Dit gebeurt door middel van het selecteren, verwerken, integreren, betekenis geven en gebruiken van informatie. Leren kan individueel plaatsvinden of op groeps- of organisatieniveau. We leren ons hele leven; als we niet zouden leren, zouden we niet lang zelfstandig kunnen overleven.

Hoe help je je coachee leren? Hoe sluit je het beste aan bij zijn leerproces? Maar wat als je coachee maar niet verandert? Is het nodig om te leren leren? En wat kun jij zelf leren van je coachees? Van wie of waarvan heb jij het meest geleerd? In welk opzicht is een coach een leraar? Of een leraar een coach? Hoe zorg je ervoor dat je als coach blijft doorleren? En moet dat wel altijd? Welke soorten kennis en leren zijn er? Wat zijn je drijfveren om steeds opnieuw te willen leren? Ben je ooit uitgeleerd? Kun je alles leren? Of zijn er dingen die je niet kunt leren?

Ons verzoek
We vragen je een artikel te schrijven dat je in het magazine wilt publiceren. Let daarbij op de volgende punten:

  • Maximaal 2000 woorden.
  • Denk breed: er zijn veel verschillende manieren en niveaus van leren, je leert zelf als coach, maar je coachee leert ook, mensen leren individueel, maar teams en organisaties leren ook.
  • Ontstijg de waan van de dag: het is mooi als je bijdrage een visie laat zien voor de langere termijn.
  • Schrijf concreet, helder en aantrekkelijk: je artikel heeft een kop en een staart, een heldere inleiding en dito structuur. Vermijd jargon, abstracties en open deuren.

Je kunt je bijdrage aanleveren door deze vóór 1 maart 2016 te mailen naar redactie@coachlink.nl.

Vervolg
De redactie beoordeelt de kwaliteit van de aangeleverde stukken. Op basis hiervan wordt een keuze gemaakt welke bijdragen in het magazine worden opgenomen – we streven naar een gevarieerde en aantrekkelijke mix. Alle bijdragen worden op Coachlink gepubliceerd en krijgen aandacht via nieuwsbrieven en social media.

Liever wat minder woorden?
Mocht je niet in de gelegenheid zijn om een volledig artikel aan te leveren, dan is een andere bijdrage ook welkom. Denk aan een praktijkschets, een overpeinzing, een prikkelende stelling, een mindmap of een praktische tip. Ook voor de plaatsing van deze bijdragen kijken we naar de kwaliteit en variatie.
Voor vragen kun je contact opnemen met de redactie via redactie@coachlink.nl.

Geïnspireerd worden? Op Coachlink vind je veel artikelen die gaan over leren.

  • Datum 21 jan 2016

Gerelateerde onderwerpen