Nieuwsoverzicht

Een loopbaancoach bij carrièreproblemen

Bij carrièreproblemen wordt steeds vaker een loopbaancoach ingeschakeld, zeker met de nieuwe trend naar meer individualisering en  zzp'ers. Yvonne Burger, hoogleraar en executive coach, stelt in een artikel in de NRC: '...nu moet je steeds zelfbewuster zijn als werkende mens. En vaak bén je niet eens vaste werknemer, maar zelfstandige. Dan moet je zelf voor je ontwikkeling zorgen. Coaching past daarbij.'

Voor een coach blijkt januari een van de drukste maanden te zijn. Mensen evalueren hun (werk)leven en komen tot de conclusie dat ze ontevreden zijn en hulp willen van een coach. Een coach is meer werkgericht dan een psycholoog, meer persoonsgericht dan een organisatieadviseur, en kan iemand die vastloopt in zijn baan een extra zet geven.De beroepsgroep groeit: ruim 1.800 mensen hebben nu een officiële erkenning als coach door de Nederlandse orde van beroepscoaches (NOBCO).

Omdat loopbaancoach geen beschermd beroep is, kan iedereen zich coach noemen. Miriam Oude Wolbers van de NOBCO ziet graag dat mensen zich bij de NOBCO aansluiten, maar er worden zeker eisen aan de coach gesteld: 'Ze moeten een ethische gedragscode onderschrijven en een thesis schrijven. Vooral ook om aan de buitenwacht te tonen dat coaching steeds professioneler wordt.'

Volgens hoogleraar Yvonne Burger, zelf coach en aan de VU in Amsterdam voorzitter van het Center for Executive Coaching, verdient coaching een academische basis. Zo worden coaches niet vergoed door de zorgverzekering, daarvoor moet de effectiviteit van coaching nog steviger worden ondersteund door de wetenschap.

Werknemers kampen ook steeds vaker met burn-outklachten, zo ziet coach en auteur Rozemarijn Dols ook in haar praktijk. Sinds de crisis is het 'meer doen met minder mensen, en het moet wel altijd beter.' Tegelijkertijd wisselen mensen door diezelfde crisis minder snel van baan, zo blijkt uit cijfes van het CBS. Vaak hangen burn-outklachten wel samen met iemands karakter: iemand die consciëntieus is en een groot verantwoordelijkheidsgevoel heeft, blijkt vatbaarder.

Maar werkgevers weten best dat de problemen waarvoor een coach wordt ingeschakeld, niet alléén bij de werknemer liggen. Vaak zijn ze bereid mee te werken aan een coachingstraject en wordt de rekening door hen betaald. Ook is er steeds meer bereidheid van de werkgever om zelf in coaching te gaan, bijvoorbeeld als ze een nieuwe rol of taak krijgen. Burger: 'Er komt een nieuwe generatie leiders op die weet dat het belangrijk is om tegenspraak te organiseren. Ze weten dat reflectie in hun positie essentieel is.'

Bron: NRC Handelsblad, 6 januari 2015, Thomas de Veen