Nieuwsoverzicht

Schrijf je mee aan Coachlink Magazine 19?

In mei verschijnt de negentiende editie van het Coachlink Magazine met het thema Rouw. Coachlink Magazine is een online magazine voor en door coaches. Voor deze editie zijn we op zoek naar auteurs die een artikel willen aanleveren met het thema rouw.

Rouw kan een belangrijke rol innemen in een coachproces. Veranderingen gaan vaak gepaard met verlies, en dat kan gevoelens van rouw met zich meebrengen. Het hoeft lang niet altijd te gaan om groot, onomkeerbaar verlies, ook kleinere veranderingen kunnen aanleiding zijn voor rouw: verlies of verandering van een baan, een burn-out, een verhuizing. Hoe help je je coachee daarmee om te gaan? Hoe help je je coachee om nu meer madeliefjes te plukken, om later niet met berouw terug te kijken op gemiste kansen? Ben je als coach weleens handelingsverlegen als het gaat om deze onderwerpen? We zijn op zoek naar verhalen over rouw, spijt, kwetsbaarheid, veerkracht en groei.

Ons verzoek
We vragen je een artikel te schrijven dat je in het magazine wilt publiceren. Let daarbij op de volgende punten:

  • Maximaal 2000 woorden.
  • Denk breed: denk niet alleen aan jezelf, maar ook aan individuen of teams die je hebt begeleid. Hoe gaan teams om met afscheid, hoe reageren organisaties op veranderingen?
  • Ontstijg de waan van de dag: het is mooi als je bijdrage een visie laat zien voor de langere termijn.
  • Schrijf concreet, helder en aantrekkelijk: je artikel heeft een kop en een staart, een heldere inleiding en dito structuur. Vermijd jargon, abstracties en open deuren.

Mail je bijdrage uiterlijk 15 maart 2023 naar redactie@coachlink.nl.

Vervolg
De redactie beoordeelt de kwaliteit van de aangeleverde stukken. Op basis hiervan wordt een keuze gemaakt welke bijdragen in het magazine worden opgenomen – we streven naar een gevarieerde en aantrekkelijke mix. Geselecteerde artikelen worden op Coachlink gepubliceerd en krijgen aandacht via nieuwsbrieven en social media.

Liever wat minder woorden?
Mocht je niet in de gelegenheid zijn om een volledig artikel aan te leveren, dan is een andere bijdrage ook welkom. Denk aan een praktijkschets, een overpeinzing, een prikkelende stelling, een mindmap of een praktische tip. Ook voor de plaatsing van deze bijdragen kijken we naar de kwaliteit en variatie.
Voor vragen kun je contact opnemen met de redactie via redactie@coachlink.nl.

>> Inspiratie nodig? Blader hier door alle voorgaande edities van het Coachlink Magazine.

Beeld: Bruno Emmanuelle via Unsplash