Nieuwsoverzicht

Doe je mee met het Wandelcoach Onderzoek?

Ben je wandelcoach en heb je op dit moment coachees die je coacht (of heb je de wandelcoaching net afgerond): wil je je coachees vragen of ze willen meewerken aan het onderzoek? Voor een afstudeeronderzoek van de master Levenslooppsychologie aan de Open Universiteit zijn Ien Thelen en Anette Duijvestijn op zoek naar mensen die momenteel een wandelcoachtraject volgen.

Doel van het onderzoek
Dit deelonderzoek valt binnen een breder onderzoek naar coaching van de vakgroep Levenslooppsychologie van de Open Universiteit (ou.nl/levenslooppsychologie). Coaching raakt meer en meer een begrip in onze samenleving om prestaties en welzijn van mensen te bevorderen. Hoewel uit onderzoek blijkt dat coaching ‘werkt’, staat de wetenschappelijke onderbouwing van de effectiviteit en werkzame bestanddelen nog in de kinderschoenen.

Binnen dit deelonderzoek kijken we specifiek naar wandelcoaching en vragen we wandelcoachees naar hun wandelgedrag en -ervaring, mentale gezondheid (welbevinden en psychische klachten), psychologische basisbehoefte-bevrediging, mate van ervaren doelrealisatie, en naar aspecten van de professionele relatie met hun coach.

Tegelijk met dit deelonderzoek inzake wandelcoaching loopt een onderzoek naar samen wandelen in de natuur. Een ander deelonderzoek over coaching heeft reeds plaatsgevonden in 2018. Door de uitkomsten van deze onderzoeken met elkaar te vergelijken, hopen we een bijdrage te leveren aan de vergroting van de kennis rondom de werkzaamheid van wandelcoaching.

Wat houdt het onderzoek in?
We zijn op zoek naar mensen van 18 jaar en ouder die momenteel een wandelcoachtraject volgen of hier op korte termijn mee zullen starten, en bereid zijn om tweemaal een online vragenlijst in te vullen. De eerste vragenlijst wordt direct afgenomen en zal ongeveer 15 minuten in beslag nemen. De tweede vragenlijst zal drie weken later toegestuurd worden en zal maximaal 7 minuten invultijd kosten. In de vragenlijsten zal, naast demografische informatie, gevraagd worden naar wandel- en beweeggedrag, gegevens over het coachtraject, de coachrelatie, mate van ondersteuning van autonomie, competentie en verbondenheid (psychologische basisbehoeften), mate van psychische klachten, welbevinden en doelrealisatie.

Voor deelname en meer informatie kun je een mail sturen naar Ien Thelen/Anette Duijvestijn via coachonderzoek@ou.nl

  • Datum 09 jun 2022

Gerelateerde onderwerpen