Nieuwsoverzicht

NOBCO-scriptieprijs uitgereikt

Op donderdag 25 november werd bekendgemaakt dat UvA-student Joppe Dubbeld de tweejaarlijkse NOBCO-thesisprijs won met zijn thesis: ‘Avoiding problems or approaching solutions? Revealing the effects of both problem-/solution-focused questioning, and their interplay with approach/avoidance goal-orientations on coaching outcomes'.

Deze scriptie helpt coaches om stil te staan bij de soms kritiekloze houding van coaches ten opzichte van benaderingen uit de positieve psychologie. Dubbeld kijkt naar het effect van de wijze van formuleren van coachingsvragen (oplossings- versus probleemgericht) en het formuleren van na te streven doelen (approach of avoidance) op uitkomsten van het coachproces, zoals gemoedstoestand, of self-efficacy en het behalen van doelen. Joppe Dubbeld laat met zijn scriptie zien dat coaches voorzichtig moeten zijn met de veronderstelling dat een oplossingsgerichte benadering van coaching op alle fronten superieur is aan een meer probleemgerichte benadering.

De vakjury bestond uit dr. José Heesink, dr. Rendel de Jong, Heleen Hordijk en Charlotte van den Wall Bake. Zij hebben hun beoordeling gebaseerd op vijf criteria: de inhoudelijke kwaliteit, de gehanteerde onderzoeksmethode, de presentatie, de bijdrage aan de theorievorming en de bijdrage aan de beroepspraktijk. De NOBCO heeft de Thesisprijs in het leven geroepen om zo wetenschappelijk onderzoek naar de toegevoegde waarde van coaching te stimuleren. De Thesisprijs is in 2010 ingesteld en wordt tweejaarlijks uitgeloofd.

  • Datum 26 nov 2021

Gerelateerde onderwerpen