Nieuwsoverzicht

Promovendus gezocht door Open Universiteit en NOBCO

In de afgelopen jaren verschenen er diverse meta-analytische studies die suggereren dat coaching kan leiden tot positieve uitkomsten in verschillende domeinen. Maar onduidelijk is nog hoe deze effecten tot standkomen. Naast het belang van verder onderzoek naar de vraag of coaching werkt, is juist het vergroten van inzicht in deze werkingsmechanismen cruciaal om tot verdere verdieping en verbetering van het coachvak te komen. De faculteit Psychologie van de Open Universiteit en NOBCO nemen het initiatief tot onderzoek hiernaar, dat zal worden uitgevoerd door een promovendus die daarbij begeleid wordt door beide partijen.

De OU is dan ook op zoek naar een promovendus voor het onderzoek ‘What makes coaching work? New insights in the role of motivational and relational factors’. Het doel van dit promotieonderzoek is om middels empirische studie beter te leren begrijpen hoe motivationele en relationele processen tussen coach en coachee gerelateerd zijn aan uitkomsten van coaching. Als theoretisch kader dient onder andere de zelfdeterminatietheorie, een invloedrijke psychologische macro-theorie van menselijke motivatie, ontwikkeling en gezondheid.

De vacature is beschikbaar tot 31 mei.   

Beeld: Kari Shea via Unsplash.

  • Datum 25 mei 2021

Gerelateerde onderwerpen