Nieuwsoverzicht

Weer meer coaches in Nederland

Begin 2020 becijferde de Kamer van Koophandel dat het aantal geregistreerde stress- en burn-outcoaches tussen 2014 en 2019 meer dan verviervoudigde. Heeft die groei in het afgelopen coronajaar doorgezet?

Ja, die groei is zeker niet afgenomen. Gemeten over een periode van vijf jaar (2016-2021), is de groei van het aantal lifestylecoaches exponentieel. Omdat de KvK geen gegevens heeft over specifiek het coachvak, blijven de cijfers een indicatie, maar ze geven een aardige trend weer, zo schrijft Intermediair.nl. Zij kijkt naar inschrijvingen met als hoofdactiviteit 'preventieve gezondheidszorg' en 'studiebegeleiding, vorming en onderwijs', en die groeiden respectievelijk met 1.926 en 1.772 procent.

Inzoomend op bedrijven die in hun omschrijving het woord 'lifestylecoach' hebben staan, dan blijkt dat er in 2020 netto (starters minus stoppers) 987 bedrijven waren ingeschreven . Ten opzichte van 2019 is dat een toename van 32 procent. Deze toename is één procentpunt hoger dan tussen 2018 en 2019. 

Bron: Intermediar.nl
Foto: Hello I'm Nik via Unsplash

  • Datum 22 mrt 2021

Gerelateerde onderwerpen