Nieuwsoverzicht

Helpen gedeelde ervaringen?

Begrijp je iemand beter als je hetzelfde hebt doorgemaakt? Kan een coach die zelf een burn-out heeft gehad een coachee met burn-out beter helpen dan een coach die dit niet heeft doorgemaakt?

Volgens onderzoek van de Universiteit van Amsterdam denken de meeste mensen dat dat inderdaad zo is. Een onderzoeksteam vroeg in een enquête onder vierhonderd Amerikanen of zij verwachten dat personen die in het verleden dezelfde ervaring hebben meegemaakt, de emoties van de ander beter, minder goed, of niet wezenlijk anders begrijpen. 80 procent van de ondervraagden antwoordde dat je bij een gedeelde ervaring met iemand de emotionele gemoedstoestanden van de ander beter begrijpt.

Verhalen over negatieve emotionele ervaringen
Om te testen of dit inderdaad helpt, ontwikkelde het onderzoeksteam een nieuwe taak waarmee het de proef op de som kon nemen. Eerst verzamelde het team video's waarin mensen spontaan een waargebeurd vertaal vertellen over een negatieve emotionele ervaring die zij hebben beleefd (bijvoorbeeld met een overspelige partner of zieke ouder). Vervolgens werd elke verteller gevraagd om in detail aan te geven welke emoties zij ondervonden toen zij hun verhaal deden. Andere deelnemers (de ontvangers) bekeken de video's en waarbij gevraagd werd hun gedachten te laten gaan over de emotionele ervaringen van de verteller. Ten slotte werd de ontvangers gevraagd of zij ooit iets dergelijks zelf hadden meegemaakt.  Of de deelnemers een accuraat inzicht in de emoties van de anderen hadden, werd bepaald door de match tussen de emotiescores van de verteller en die van de ontvanger. Als daar veel overlap tussen zat, wees dat op veel emotioneel inzicht. Deze taak nam het team in een aantal studies onder uiteindelijk achthonderd deelnemers af.

Emoties maken blind
Hiermee kon het onderzoeksteam een antwoord formuleren op de vraag of een gedeelde levenservaring het inzicht in de ander bevorderde. En wat bleek? Dat was niet het geval. Als de persoon hetzelfde had doorgemaakt als de verteller werden emoties juist minder goed onderkend. Eenzelfde negatieve ervaring uit de eerste hand maakt dus mogelijk blind voor de unieke emotionele ervaring van de ander in dezelfde situatie. Dit staat haaks op wat je zou verwachten, druist in tegen wat algemeen wordt verondersteld en was zelfs in tegenspraak met de oorspronkelijke hypothese van het onderzoeksteam.

Een mogelijke verklaring, die ondersteuning vindt in vervolgonderzoek van het team, is dat deelnemers die de video's bekeken en in het verleden eenzelfde (negatieve) ervaring hadden meegemaakt, eerder hun eigen stressvolle ervaring in herinnering riepen. De herinnering aan de negatieve ervaringen van toen kan aanvoelen als 'te veel' en ‘persoonlijk verdriet’ losmaken.

Meer lezen over dit onderzoek op de site van de UvA. 
Bron: Uva.nl
Beeld: Rosie Fraser via Unsplash. 

  • Datum 28 okt 2020

Gerelateerde onderwerpen