Nieuwsoverzicht

Schrijf mee aan Coachlink Magazine 11: Zeg!

In mei verschijnt de elfde editie van het Coachlink Magazine met het thema Zeg! Coachlink Magazine is een tijdschrift voor en door coaches.

Voor deze editie zijn we op zoek naar auteurs die een artikel willen aanleveren met het thema Zeg! Als coach is het (gesproken) woord een van je belangrijkste instrumenten. Je voert gesprekken met je coachee, geeft feedback, helpt je coachee assertiever worden. Waar zou je zijn zonder het gesprek of het gesproken woord? Of zijn er ook momenten waarop woorden tekortschieten?

Hoe zorg je voor een prettig gespreksklimaat en hoe zorg je ervoor dat er niet om de zaken heen gedraaid wordt, dat je coachgesprek concreet ergens toe leidt? Hoe help je je coachee nee te zeggen of hoe voer je een slechtnieuwsgesprek? En gesprekken vinden niet alleen face-to-face plaats, denk aan de hele conversaties die via WhatsApp worden gevoerd terwijl één telefoontje ook had gekund. Of neem e-coaching, waarbij je tijd- en plaatsonafhankelijk kunt coachen. En wat te denken van dat wat niet in woorden kan worden uitgedrukt, of van non-verbale signalen die coach en coachee afgeven?

Ons verzoek
We vragen je een artikel te schrijven dat je in het magazine wilt publiceren. Let daarbij op de volgende punten:

  • Maximaal 2000 woorden.
  • Denk breed: je gaat niet alleen in gesprek met individuele coachees, maar ook in teams en organisaties is een goed gesprek van grote waarde. Of is het soms beter om een stilte te laten vallen?
  • Ontstijg de waan van de dag: het is mooi als je bijdrage een visie laat zien voor de langere termijn.
  • Schrijf concreet, helder en aantrekkelijk: je artikel heeft een kop en een staart, een heldere inleiding en dito structuur. Vermijd jargon, abstracties en open deuren.

Je kunt je bijdrage aanleveren door deze vóór 1 maart 2019 te mailen naar redactie@coachlink.nl.

Vervolg
De redactie beoordeelt de kwaliteit van de aangeleverde stukken. Op basis hiervan wordt een keuze gemaakt welke bijdragen in het magazine worden opgenomen – we streven naar een gevarieerde en aantrekkelijke mix. Geselecteerde artikelen worden op Coachlink gepubliceerd en krijgen aandacht via nieuwsbrieven en social media.

Liever wat minder woorden?
Mocht je niet in de gelegenheid zijn om een volledig artikel aan te leveren, dan is een andere bijdrage ook welkom. Denk aan een praktijkschets, een overpeinzing, een prikkelende stelling, een mindmap of een praktische tip. Ook voor de plaatsing van deze bijdragen kijken we naar de kwaliteit en variatie.
Voor vragen kun je contact opnemen met de redactie via redactie@coachlink.nl.

 

 

(Foto: rawpixel via Unsplash)

  • Datum 14 dec 2018

Gerelateerde onderwerpen