Nieuwsoverzicht

Blog: Agile-coaching: een vak in ontwikkeling

Auteur Aty Boers: 'Ons boek rolt nu eindelijk echt van de persen! Benieuwd hoe het vak van Agile-teamcoaching zich verder gaat ontwikkelen... '

Het lijkt hét beroep van dit moment: ‘agile-coach’. En boeiend hoe verschillend mensen zijn die zich ‘tooien’ met dit etiket.

Sommige agile coaches hebben een profiel dat lijkt op wat Kent Beck, de programmeursgoeroe die dit begrip als eerste gebruikte beschrijft in zijn boek uit 2004: ‘Extreme Programming Explained: Embracing Change’.

Volgens Beck is een agile coach iemand die de eigenschappen van een traditionele manager en een ‘projectracker’ in één persoon verenigt. Veel IT-ontwikkelaars en projectleiders voelden zich hierdoor aangesproken en lieten zich trainen in ‘Scrum’, één van de belangrijkste Agile-methodes. Om vervolgens ontwikkelteams te begeleiden in het gaan werken volgens die methode. Agile-coach worden is dan een volgende stap. Als teams zich de scrummethode eigen hebben gemaakt is er geen dagelijkse begeleiding meer nodig en ontstaat de agile-coach: iemand die begeleidt maar zelf geen deel uitmaakt van het team.

In de opvatting van Beck waren belangrijke taken van de agile coach (jonge) developers te helpen hun taken te prioriteren en hun technische skills op te waarderen. Ook fungeerde de agile coach in de ogen van Beck als brug tussen ontwikkelaars en het management, als een soort tolk-vertaler tussen die twee werelden.

Sinds 2004 is er een hoop gebeurd. Agile heeft zich ontwikkeld van een moderne benadering van software-ontwikkeling tot een organisatieprincipe waarin ‘wendbaarheid’ centraal staat. Daarbij worden niet alleen softwareontwikkelteams zelfstandig maar gaan alle teams in de organisatie aan de slag met vormen van zelfsturing.

Veel organisaties beseffen dat coaching een belangrijke rol speelt om die omslag te maken. Maar ze komen er ook achter dat de agile-coach zoals Beck die ooit voor ogen had onvoldoende geëquipeerd is om die transitie te helpen maken. Dit soort agile-coaches is zeker waardevol om de nieuwe methoden en raamwerken te introduceren. Maar vaak blijft het steken bij deze vorm van mentorschap.

Teams helpen om de stap te maken naar het volwassenheidsniveau dat nodig is om daadwerkelijk zelforganiserend te worden vraagt heel wat meer. Dat vraagt om skills als professioneel teamcoach en een diepgaand begrip van transities. En om een coachende basishouding gericht op leren en ontwikkelen en zelf ook lerend zijn.

Geen eenvoudige stap voor agile coaches die zijn doorgegroeid vanuit de rol van scrummaster. Maar -zo merken we in onze post-HBO opleiding agile-lean teamcoaching- wel een stap die veel agile-coaches als heel verrijkend ervaren!

Bron: Coachboulevard

  • Datum 14 mei 2018

Gerelateerde onderwerpen