Nieuwsoverzicht

Schrijf mee aan Coachlink Magazine 9: Kiezen

In maart bestaat Coachlink 5 jaar en In mei verschijnt alweer de negende editie van het Coachlink Magazine met het thema Kiezen. Coachlink Magazine is een tijdschrift voor en door coaches. Voor deze editie zijn we op zoek naar auteurs die een artikel willen aanleveren met het thema Kiezen.

We hebben nogal wat te kiezen tegenwoordig. We raken bedolven onder de grote hoeveelheid keuzes die we tegenwoordig in alle vrijheid kunnen maken en dat geldt heus niet alleen voor de twintigers en dertigers. In deze maatschappij, waarin we zelf verantwoordelijk zijn voor ons succes, is het voor iedereen voortdurend een kwestie van kiezen en gekozen worden.

Hoe ondersteun je coachees met keuzestress? Hoe ben jij ervan overtuigd dat je de juiste keuze hebt gemaakt? Moet je snel en intuïtief kiezen of juist een zorgvuldige afgewogen keuze maken?  Is er zoiets als een verkeerde keuze? Of is keuzestress een modieus verschijnsel dat wel weer overgaat? Maar hebben we eigenlijk wel iets te kiezen? Bestaat de vrije wil wel?

Ons verzoek
We vragen je een artikel te schrijven dat je in het magazine wilt publiceren. Let daarbij op de volgende punten:

  • Maximaal 2000 woorden.
  • Denk breed: je hebt zelf keuzes gemaakt, maar je helpt ook coachees, teams en organisaties bij het maken van de juiste keuze. En je wordt zelf ook gekozen door je coachees: want hoe vinden zij een coach die bij hen past? Keuzevrijheid is mooi, maar hoe zit het met de keerzijde ervan? 
  • Ontstijg de waan van de dag: het is mooi als je bijdrage een visie laat zien voor de langere termijn.
  • Schrijf concreet, helder en aantrekkelijk: je artikel heeft een kop en een staart, een heldere inleiding en dito structuur. Vermijd jargon, abstracties en open deuren.

Je kunt je bijdrage aanleveren door deze vóór 15 februari 2018 te mailen naar redactie@coachlink.nl.

Vervolg
De redactie beoordeelt de kwaliteit van de aangeleverde stukken. Op basis hiervan wordt een keuze gemaakt welke bijdragen in het magazine worden opgenomen – we streven naar een gevarieerde en aantrekkelijke mix. Meeschrijvers ontvangen bericht. 

Liever wat minder woorden?
Mocht je niet in de gelegenheid zijn om een volledig artikel aan te leveren, dan is een andere bijdrage ook welkom. Denk aan een praktijkschets, een overpeinzing, een prikkelende stelling, een mindmap of een praktische tip. Ook voor de plaatsing van deze bijdragen kijken we naar de kwaliteit en variatie.

Voor vragen kun je contact opnemen met de redactie via redactie@coachlink.nl.