Agendaoverzicht

Systemische en seculiere rituelen in coaching

Op 12 september a.s. organiseert de NOBCO de bijeenkomst Systemische en seculiere rituelen in coaching, door Frits van Kempen

Inleiding

In de bijeenkomst zal theoretisch en praktisch de aandacht worden gevestigd op rituelen in het veld van coaching.  Frits van Kempen wil laten ervaren dat systemische en seculiere rituelen nuttig zijn bij existentiële vragen.

Competenties

5: gebruikt meerdere technieken om inzicht te vergroten.
6. doel en actiegerichtheid t.a.v. de wens van de cliënt
7. gebruik van nieuwe modellen en technieken;

Meerwaarde voor de deelnemers (coaches)

Inzicht in wat rituelen eigenlijk zijn (weten).  Ervaren van het effect van uiteenlopende rituelen in coaching (doen). Wanneer ritualiseren en hoe? (o.a. valkuilen)

Over de spreker

Frits van Kempen heeft diverse opleidingen gevolgd: systemisch werk, opleiding rituele studies universiteit voor humanistiek, orthopedagogiek, psychomotorische therapie. Werkervaring: 30 masterclasses systemisch coachen, boek Coachen met actiemetaforen (Boom 2012)en diverse artikelen geschreven.

Voor NOBCO-leden is de bijeenkomst gratis. Voor meer informatie en aanmelden, zie NOBCO

  • Datum 12 sep 2019
  • Prijs € 45,00
  • Locatie Venray

Gerelateerde onderwerpen