Agendaoverzicht

Workshop Spel van GOUD

Op 4 april a.s. organiseert de NOBCO de workshop Spel van GOUD, onder begeleiding van Aveline Dijkman.

Inleiding

Het spel is een vervolg op het goed ontvangen boek GOUD, dat Aveline Dijkman schreef samen met Anke-Marijcke van Boxtel.

Competenties

Zelfinzicht: wat zijn mijn waarden/ambitie/talenten en wat zijn mijn belemmeringen?

Meerwaarde voor de deelnemers (coaches)

Zelfinzicht/lol/waardevolle contacten met collega-coaches, nieuw materiaal voor intervisiegroep of cliënten(groepen)

Over de spreker

Aveline Dijkman is coach vanaf 1996, MP, en medeauteur van het boek GOUD.

Voor NOBCO-leden is de workshop gratis. 

Voor meer informatie en aanmelding, zie NOBCO

  • Datum 4 apr 2019
  • Prijs € 45,00
  • Locatie Breda

Gerelateerde onderwerpen