Agendaoverzicht

Familieopstellingen - inzicht in patronen

Op 6 september a.s. organiseert NOBCO de bijeenkomst Familieopstellingen - inzicht in patronen, verzorgd door Mireille Steenkamer.

Inleiding

Een opstelling is een krachtige methode om inzicht te krijgen in de pijnpunten van een systeem, zoals een familie, organisatie of team. Een systeem bevat vaste patronen tussen mensen. Een opstelling maakt die patronen zichtbaar. Zo krijg je inzicht in bestaande verhoudingen, de consequenties van die verhoudingen en het geeft inzicht in hoe (soms heel oude en vertrouwde) patronen doorwerken in jouw huidige gedrag en gevoel. Positief en negatief. Elk systeem kent wetmatigheden. Binnen een systeem zijn er een aantal wetmatigheden actief. Worden deze niet gerespecteerd dan ontstaat er disbalans. Het systeem heeft zich dan te hervinden om in balans te komen en om de energie weer te kunnen laten stromen.
Deze wetmatigheden zijn:

 • Balans tussen geven en nemen
 • Volgorde – alle plekken staan in een rangorde ten opzichte van elkaar
 • Binding – iedereen heeft recht op een plek
 • Erkenning van roots en historie

Doel

Door een opstelling worden verhoudingen, relaties en weerstanden zichtbaar. Door deze zichtbaar te maken komt er innerlijke ruimte vrij waardoor jouw energie weer kan stromen waar die hoort.

Thema's

 • Innerlijke groei
 • Patronen doorbreken
 • Van chaos naar focus
 • Van spanning naar ontspanning
 • (Dis)balans

Meerwaarde voor de deelnemers (coaches)

Innerlijke groei en bewustwording! De onbewuste velden die bewust gemaakt worden geven ruimte voor groei.

Over de spreker

In haar professionele leven is Mireille Steenkamer Life Coach, Opsteller en Jungiaans Analytisch therapeut io.

Voor NOBCO-coaches is de bijeenkomst gratis.

Voor meer informatie en aanmelding, zie NOBCO.

 • Datum 6 sep 2018
 • Prijs € 45,00
 • Locatie Amsterdam

Gerelateerde onderwerpen