Agendaoverzicht

Mentaal verzuimpreventie

Op 15 december a.s. geeft Kouwenhoven Opleidingen de opleidingsdag Mentaal Verzuimpreventie.

Wat is mentaal verzuim?

Verzuim is voor 50 tot 70% niet-medisch van aard (Melchers, 2016). Het is vaak een manier waarmee werknemers uiting geven aan hun ongenoegen (Verbaan 2013). Bestrijden van dit verzuim heeft weinig zin omdat de kans groot is dat het ongenoegen zich dan gaat uiten via een andere uitlaatklep zoals verlies, verloop, verzet of verontwaardiging.
Veel effectiever is het om ‘het vat van ongenoegen’ te legen en te voorkomen dat het weer vol loopt.

Wat is mentaal verzuimpreventie?

Mentaal verzuim is voor een belangrijk deel te voorkomen door ongenoegen vroegtijdig op te sporen. Hiervoor hebben wij de Observatielijst Mentaal Verzuim (OMV) ontwikkeld waarmee leidinggevenden kunnen meten hoe vol het vat van ongenoegen is. Op grond van de uitslag stelt u een plan van aanpak op waarmee u de inzetbaarheid van uw medewerkers te versterkt en verzuim te voorkomt.
Als het verzuim langer duurt of als er vermoedens zijn dat er meer aan de hand is, dan is advies nodig van een bedrijfsarts met de vraag of het ongenoegen een gevolg is van een ziekte of gebrek.
Op deze dag maakt u kennis met ons programma hoe u de mentale inzetbaarheid van werknemers versterkt en verzuim voorkomt.
                                                               
Onderwerpen die aan bod komen:

 • Waaraan herken je mentaal verzuim?
 • De voordelen van mentaal verzuimpreventie
 • Preventie doe je samen: het driehoekscontract
 • De regie van de werkgever
 • De regie van de werknemer
 • De regie van de bedrijfsarts
 • De onderzoeksmatrix
 • De adviesmatrix
 • Van dramadriehoek naar winnaarsdriehoek
 • Observeren kun je leren
 • Re-integreren kun je leren
 • Preventief adviseren kun je leren
 • De resultaten

Docent is Maarten Kouwenhoven.

Voor meer informatie en aanmelding, zie Kouwenhoven Opleidingen.

 • Datum 15 dec 2017
 • Prijs € 550,00
 • Locatie Hotel Kasteel de Essenburgh in Hierden

Gerelateerde onderwerpen