Agendaoverzicht

1-daagse training De kunst van het vragen stellen

Op 28 oktober a.s. organiseert de Asssociatie voor Coaching de 1-daagse training De kunst van het vragen stellen. Antwoorden zetten een punt, sluiten processen af, beëindigen acties en zetten de zaak stil. Vragen daarentegen richten de aandacht, mobiliseren energie, zetten aan tot actie en brengen de zaak in beweging.

We leven in een wereld die antwoorden belangrijker vindt dan vragen. We zitten liever niet met vragen, want we willen niet twijfelend en wankelmoedig overkomen. We willen antwoorden want die verschaffen ons zekerheid, ook al is het vaak schijnzekerheid.

Om processen van zelfsturing te bevorderen is de kunst van het vragen stellen wel de belangrijkste vaardigheid van een coach. Meestal stellen de medewerkers de vragen en geven de managers de antwoorden. Bij coaching zijn die rollen echter omgedraaid. Het is niet zozeer de coach die daarbij aan het werk is als wel de gecoachte. De coach stelt de vragen en weet vervolgens zijn mond te houden en zijn eigen oplossingsenthousiasme te temperen. Vragen hebben diverse voordelen ten opzichte van instructie:

  • Ze richten de aandacht en zetten de medewerkers zelf aan het denken.
  • Je krijgt als coach inzicht in de mate waarin de medewerker alle aspecten van een vraagstuk overziet.
  • Je krijgt een beter inzicht in hetgeen de medewerker gaat doen.

Doelen van deze opleiding:

  • Inzicht krijgen in het eigen vraagpatroon.
  • Kunnen variëren in het stellen van vragen.
  • Middels je vraagstelling kunnen aansluiten bij de belevingswereld van de ander.
  • Middels het stellen van vragen het bewustzijn en daarmee het verantwoordelijkheidsbesef bij de ander kunnen vergroten.

Voor meer informatie en aanmelden, zie Associatie voor Coaching.

 

  • Datum 6 apr 2020
  • Prijs € 530,00
  • Locatie Aarle-Rixtel

Gerelateerde onderwerpen